Συγγνώμη,αυτή η εγγραφή είναι διαθέσιμη μόνο στα Αγγλικά Αμερικής.

Please find here the final declaration (EN/FR)

The women manifesto (EN/FR)

The trade-union manifesto (ENFR)